SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Platby za stravné

Školní stravování
 

INFORMACE PRO RODIČE O PLACENÍ OBĚDŮ

Platby za obědy provádějte na účet školní kuchyně s číslem 2003810024 / 6000
Variabilní symbol strávníka získáte v kanceláři školy u paní I. Horákové.
Prosím, upravte výši platby v trvalém příkazu podle věku Vašeho dítěte.

Záloha na obědy je splatná vždy nejpozději k 20. dni předešlého měsíce.


ÚPRAVA CEN ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Vzhledem ke zvyšování cen potravin se od 1. září 2021 upravují ceny obědů. Jediným kriteriem pro stanovení ceny obědů zůstává i nadále věk dítěte.

Na základě vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. září 2021 upravují ceny obědů následovně:

  • Strávníci 7 - 10 let

           35,- Kč           záloha: 750,-

  • Strávníci 11 - 14 let

           37,- Kč           záloha: 800,-

  • Strávníci nad 15 let

           40,- Kč           záloha: 880,-

  • Cizí strávníci

           120,-


Možnost odběrů obědů pro cizí strávníky:

  • oběd bude vydán do přinesených nádob vždy od 11:00 do 11:30 hodin!


V Praze dne 25. 8. 2021


Šárka Jelínková
Hospodářka školní jídelny

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky