SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Přijímací řízení

Školy v Chotouňské 476 > Praktická škola jednoletá

Důležitá informace:
Podrobnosti o přijímacím řízení do Praktické školy jednoleté naleznete zde:
Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté naleznete zde:

Přijímací zkoušky do Praktické školy jednoleté
Přihlášení uchazeči o studium na naší praktické škole budou o přesném termínu přijímací zkoušky písemně vyrozuměni.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu – Praktická škola jednoletá:

• podání přihlášky ke studiu do 1. 3. 2022
• úspěšné složení přijímacích zkoušek
• ke studiu budou žáci přijímáni podle pořadí na základě bodového zisku
• získání doložky min. základy vzdělání
• kapacita školy


Bodové hodnocení přijímacích zkoušek:
Přijímací zkouška se skládá ze šesti otázek,
které jsou členěny do tří částí. V každé části otázky lze získat maximálně jeden bod.

• 0 bodů – uchazeč nesplnil zadaný úkol
• ½ bodu – uchazeč splnil zadání úkolu s pomocí
• 1 bod – uchazeč splnil zadání úkolu samostatně


Za splnění všech částí otázky získají uchazeči maximálně tři body.
Celkem je možné získat maximálně 18 bodů.

Okruhy pro přijímací zkoušky:

• čtenářská gramotnost
• matematická gramotnost
• základy grafomotoriky, psaní
• kognitivní schopnosti
• motorické dovednosti
• sociální dovednosti


Počet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023: 6 uchazečů

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky