SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Plastické chirurgie

Školy v Chotouňské 476 > Školy při FNKV > Oddělení FN

Oddělení plastické chirurgie
Na tomto oddělení jsou hospitalizovány děti s vrozenými vadami, děti po úrazech a děti, které přicházejí kvůli kosmetickým úpravám všeho druhu. Délka hospitalizace je dána závažností onemocnění či úrazu a rychlostí rekonvalescence malého pacienta. Děti s vrozenými vadami jsou hospitalizovány opakovaně. Léčba začíná od nejútlejšího věku a je ukončena v období dospívání.
Práce s žáky je individuální a vychází z aktuálního zdravotního stavu dítěte.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky